Bekkestua – litt historikk

Historisk sett er Bekkestua en del av Stabekk som tidligere tilhørte Øvre Stabekk gård (senere Ringstabekk etter eier Jens Ring), omtalt som Øvre Stabekk. Dagens navn skriver seg fra manntallet i 1771 der en mann med navn Bechen bodde i en 2-etasjes tømmerstue (husmannsplass) som lå der den gamle delen av Ruud-gården ligger. Huset, og plassen ble senere kalt Bekkestua. Bekkestua navnet ble offisielt ved Bærumsbanens fremføring i 1924/25.

Gamle Ringeriksvei som går gjennom Bekkestua sentrum, var i sin tid hovedveien til Ringerike. Langs Ringeriksveien finner vi nye Bekkestua Senter, hvor det gamle Lefdal Senteret lå, som ble etablert av Klaus Lefdal i 1937. Han ble autorisert elekroinnstallatør og grunnla det som skulle bli en solid bedrift, sammen med Arne Ruud. I 1982 hadde Lefdal Senteret utviklet seg til å bli et nærsenter med et allsidig utvalg av butikker.

På midten av 1990 tallet gjennomgikk Bekkestua en rekke større utbygginger og fikk et mer småbypreg enn tidligere. Etter flere års stenging ble trikkestoppet til Bekkestua endelig gjenåpnet i 2011, til stor glede for alle som bor her. Bekkestua sentrum har vært under store revitaliseringer de senere år, og fremstår i dag som en moderne ”hovedstad” for Bærum Øst.

I november 2014 kunne endelig nye Bekkestua Senter åpne med et handelssentrum i tre etasjer pluss kontorer i den fjerde. Det er 76 leilighetene i Bekkestua Syd, og disse er sammenføyd med Bekkestua Senter gjennom garasje i tre etasjer under bygningene; tilgjengelig både for gjester og fastboende.