Årsmøtet i 2021 blir avholdt tirsdag 23. mars kl. 19.00 og blir et digitalt møte hvor vi bruker Microsoft Teams. For påmelding sendes mail til: bekkestuavelforening@gmail.com

VELKOMMEN!