Om Bekkestua Vel

Om Bekkestua Vel

17.10.18 15:26 av Ragnar Skauby

Bekkestua Vel er en partipolitisk nøytral organisasjon hvis formål er å ivareta medlemmenes og velområdets felles interesser. Vellet tar opp, samordner og gjennomfører tiltak til beste for beboerne og for velområdet. Det representerer befolkningen overfor kommunen og er dens talerør utad i alle saker som vedrører områdets og befolkningens interesser.

Les mer